Protecció de dades-vella

Actualització de la política de privacitat

Per tal de mantenir assegurada la privacitat dels socis de l’Associació de Veïns Pla de Palau-Sant Pau i poder tenir control sobre les seves dades personals, informem de l’actual política de privacitat de l’AV, d’acord amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

A partir del 25 de maig de 2018 continuem protegint les dades dels nostres socis.

Per això informem que:

El responsable del tractament de les seves dades personals és el secretari de la Junta Directiva, que podeu consultar al web de l’AV, www.avsantpau.cat, secció Qui som.
NIF: G17 271 933.
DOMICILI SOCIAL: C/ Marquès de Caldes de Montbuí, 37, entresol 4ª.
CORREU ELECTRÒNIC: aavvpladepalausantpau@gmail.com.
WEB: www.avsantpau.cat.
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONS: Registre núm 1231 del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.


Tenim les dades personals dels socis de l’AV perquè ens les han facilitat voluntàriament i expressa.

L’AV Pla de Palau-Sant Pau tracta dades identificatives (NIF, nom i cognoms) i de contacte (adreça, telèfons i correu electrònic) i bancàries (IBAN).

La finalitat del tractament de les dades personals és per enviar als associats, per mitjans electrònics o postals, informació i comunicacions sobre les activitats que l’AV realitza i per gestionar el cobrament de les quotes anuals aprovades en la corresponent assemblea general.

Els interessats poden oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions o a pagar les quotes anuals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica aavvpladepalausantpau@gmail.com, o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció de la Junta de l’Associació, o a la secció del contactar del nostre web.

Les dades dels socis no seran comunicades a tercers sense previ consentiment.

Els socis també poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o limitació en el tractament pels mateixos canals que acabem de facilitar.

L’AV Pla de Palau-Sant Pau no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

Les dades personals dels socis es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb l’AV Pla de Palau-Sant Pau i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, les seves dades només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

Si un soci considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant la Junta de l’associació o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C / Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001, Madrid (Espanya).

Atentament,

Junta de l’AV Pla de Palau-Sant Pau

Leave a Reply