Expropiació i enderrocament cases carrer Montpeller

Des de fa gairebé 20 anys existia el projecte d’enderrocar les cases situades als números 25 a 31 del carrer Universitat de Montpeller per poder connectar el carrer Universitat de Cervera amb el carrer Pau Vila i Dinarés.

En aquesta pàgina hi podreu veure els moviments que l’Ajuntament i aquesta Associació de Veïns hem fet per executar aquest compromís. Aquí podreu veure els ESCRITS MÉS RECENTS i més avall els més antics.

25 de gener

Es reprenen les obres al carrer Universitat de Montpeller de Girona per crear un nou vial

Ja s’estan executant els treballs per generar el vial que connectarà el barri de Sant Pau amb el parc del Migdia. Ho podem llegir al Diari de Girona d’avui.

14 de gener

El diari El Punt Avui d’avui publica que un mal càlcul fa aturar quatre mesos l’enderroc de sis edificis al carrer Universitat de Montpeller i que l’Associació de Veïns Pla de Palau-Sant Pau s’ha agafat com una nova decepció la paralització dels treballs. L’allargament del carrer Universitat de Cervera és reivindicat des de fa temps, i l’entrebanc en els fonaments es veu com “un problema més”, afirmen. Els residents consideren que tenint en compte els mesos que no hi ha hagut cap màquina al solar, s’hauria d’obrir un pas provisional per poder caminar en direcció al parc del Migdia abans que s’acabi tot. Els treballs havien de durar cinc mesos. Per tant, a partir del dia 23, s’allargarien fins al maig perquè el consistori deixarà l’espai preparat perquè en el futur es facin pisos de protecció als dos extrems de la parcel·la.

Fonts de l’Associació reclamen que el final de les obres hauria de facilitar la mobilitat al sector i contribuir a reduir situacions d’inseguretat. Hi ha ocupacions de pisos molt a prop del solar empantanegat. I el nou vial hauria de permetre que fos una zona de pas i menys aïllada.

13 de gener de 2023

El diari El Punt Avui d’avui publica que les obres al carrer Universitat de Montpeller de Girona es reprenen aquest mes.

14 de desembre de 2022

L’enderrocament de les cases del carrer Universitat de Montpeller aturat  novament pel risc als edificis contigus. Llegiu-ho al Diari de Girona d’avui

12 de setembre de 2022

Avui hem pogut fer aquestes fotografies que certifiquen que les cases s’estan enderrocant

9 de setembre de 2022

Retiren el fibrociment per enderrocar els edificis del carrer Universitat de Montpeller

L’intent de demolició de les finques ha patit diversos entrebancs, com la presència d’un ocupa

Més informació al Diari de Girona

23 de juliol de 2022

La retirada del cablejat elèctric ha endarrerit l’enderroc al carrer Universitat de Montpeller

Endesa ja rebut el permís de l’Ajuntamet de Girona per fer una rasa per soterrar la línia deixant sense cables els edificis que, en poc temps, ja podran ser demolits per permetre allargar el carrer Riu Ser i connectar-lo amb el parc del Migdia

Més informació al Diari de Girona

20 de juliol de 2022

Enderroc «interruptus» al Parc del Migdia

El 7 de juny, l’Ajuntament de Girona va anunciar que havia desencallat les obres per tirar a terra els edificis del carrer Universitat de Montpeller: aquell dia es van enderrocar dos sostres de locals dels baixos i des de llavors no s’ha fet res més.

Més informació al Diari de Girona

7 de juny de 2022

Girona desencalla l’enderroc dels edificis del carrer Universitat de Montpeller

Els serveis socials municipals convencen que ha de marxar a l’home que havia ocupat un garatge dels baixos

Més informació al Diari de Girona

1 de març de 2022

Temem que un ocupa faci caducar l’enderroc al vial Universitat de Montpeller

El govern manté que l’acció està suspesa i a l’espera de resolució judicial, fins que es trobi sortida per aquesta persona. Està tot a punt.

Més informació al Diari de Girona d’avui

16 de desembre de 2021

Suspès l’enderroc al carrer Universitat de Montpeller perquè hi ha un ocupa.
L’Ajuntament ja li té reservat un pis social. Més informació al Diari de Girona

8 d’octubre de 2021

S’adjudiquen les obres d’enderroc de sis edificis per connectar el parc del Migdia amb el barri Pla de Palau – Sant Pau (Veure web de l’Ajuntament)

16 de març de 2021

Hi ha notícies sobre les cases del carrer Universitat de Montpeller. Llegiu-les al Diari de Girona.

31 de juliol de 2020

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Girona aprova el projecte per enderrocar l’edifici que unirà el carrer de la Universitat de Cervera amb el Parc del Migdia. Els treballs tindran un cost de 125.255,76 euros. Més informació al Gerió Digital.

També aprova el projecte per enderrocar les naus de la Simon. Es tracta d’un tràmit necessari per poder-hi ubicar el nou institut Ermessenda, que actualment es troba repartit en dues ubicacions. Més informació al Diari de Girona.

28 de febrer de 2020

Com a complement de la darrera informació que vàrem rebre de l’Ajuntament el passat 13 de febrer en relació a la gestió de les expropiacions dels habitatges del carrer Universitat de Montpeller,  us podem comunicar que en els propers dies l’Ajuntament de Girona té previst efectuar l’ingrés en la Caixa de Dipòsits de l’import de les indemnitzacions d’acord amb les valoracions efectuades pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, que han  estat recorregudes per l’Ajuntament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb aquest dipòsit, l’Ajuntament adquirirà la possessió de les finques i estarà en condicions d’efectuar els tràmits per a l’enderrocament dels edificis.

13 de febrer de 2020

En relació a les expropiacions de les cases, el passat mes d’octubre el Jurat d’Expropiació de Catalunya va emetre les resolucions definitives en relació al preu de les expropiacions de la Unitat d’Actuació Universitat de Cervera.
Com que els tècnics municipals han informat la seva disconformitat amb el preu establert pel Jurat d’expropiació, per part de l’Ajuntament s’ha presentat reclamació per la via contenciosa administrativa contra la resolució del Jurat. S’haurà d’esperar que aquest procediment finalitzi. Un cop hi hagi sentència ferma del Jutjat Contenciós i, si s’escau, s’hagin pagat les corresponents indemnitzacions, es podrà procedir a l’ocupació de les finques.
No és possible estimar un termini, tot i que fàcilment ens podem estar situant en uns dotze mesos.

11 d’octubre de 2019

A finals de juliol i principis d’agost l’Ajuntament va rebre les notificacions de les resolucions del Jurat d’Expropiació. Com que aquestes resolucions han establert uns valors d’expropiació molt per sobre de la valoració tècnica de l’Ajuntament, s’ha presentat recurs dins del termini de dos mesos que establien les resolucions. Els recursos es varen presentar a mitjans de setembre i ara estem a l’espera de la resolució que el Jurat d’expropiació faci pels recursos presentats per l’Ajuntament. La previsió és que el Jurat resolgui en un termini de dos o tres mesos, és a dir, ens anem a finals d’any.

Tal com us havia informat anteriorment, hi ha tres expropiats que ja varen entregar la propietat a l’Ajuntament, però fins a la data no hi ha hagut cap altre que hagi efectuat aquesta opció. L’Ajuntament ha efectuat l’ingrés a la Caixa General de Dipòsits dels imports de les seves valoracions de les finques sobre les quals encara no disposem de la propietat, a l’espera que es vagi resolent el procés.

En el cas que les resolucions del Jurat d’Expropiació no siguin acceptades per l’Ajuntament, els expedients passaran a la jurisdicció contenciosa administrativa per la determinació per part dels Tribunals del preu final de les expropiacions.

 26 de juny de 2019

A finals del mes de maig es va procedir a la signatura de l’acta d’ocupació d’un tercer habitatge, després dels dos que ja havíem comunicat anteriorment. Tan bon punt es va signar, les brigades municipals varen entrar als immobles i varen enderrocar tots els elements interiors per impedir que siguin habitables i per tant susceptibles d’ocupació.

A principis de juny tots els expedients, tant els tres dels quals s’ha signat acta d’ocupació com els altres que no, han estat enviats al Jurat d’Expropiació de Catalunya, per tal que aquest organisme determini el preu definitiu de les expropiacions. El Jurat disposa d’un termini de dos mesos, ampliables fins a quatre mesos, per emetre la seva resolució. Restem a l’espera que transcorrin aquests dos mesos per donar-vos més informació al respecte.

Per tant, a mitjans d’agost us trametré una nou correu en el qual us comunicaré si ja hem rebut les resolucions del Jurat d’Expropiació, i en cas afirmatiu, la previsió per disposar l’ocupació dels immobles.

24 de maig de 2019

En el dia d’avui s’ha procedit a la signatura de les actes d’ocupació per part de l’Ajuntament de dos dels habitatges en procés d’expropiació, i està previst que la setmana vinent es signi l’acta d’ocupació d’un altra.

Mitjançant aquests tràmits l’Ajuntament entra en possessió dels habitatges i pot procedir a prendre mesures per evitar que siguin ocupats fins que es pugui procedir a l’enderroc total dels edificis un cop s’hagin formalitzat les altres expropiacions en tràmit. Com a mesura provisional es procedirà a enderrocar per part de les brigades municipals tots els elements interiors que puguin permetre fer els pisos mínimament habitables (lavabos, cuina, cablejat, etc.)

24 d’abril de 2019

Avui l’Ajuntament, a través de l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal / Patrimoni i Inventari Municipal, ens ha enviat l’informe mensual sobre el tema de l’enderrocament de les cases del carrer Universitat de Montpeller. El regidor de barri i el de Sostenibilitat es varen comprometre a tenir-nos informats mensualment. Aquí podeu llegir aquest

INFORME

En la tramitació dels expedients d’expropiació dels habitatges del carrer Universitat de Montpeller, per Decrets de l’Alcaldia del dia 29 de març es va determinar la valoració dels habitatges per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament i es va notificar als afectats per tal que comuniquin la seva acceptació o rebuig del preu. A dia d’avui tres dels afectats han comunicat que rebutgen la valoració de l’Ajuntament però que accepten cobrar aquesta quantitat i entregar la propietat de la finca, amb independència que es segueixin les actuacions per determinar el preu definitiu davant el Jurat d’Expropiació de Catalunya. En els propers dies es duran a terme les gestions per efectuar aquest pagament i signar l’acta d’expropiació d’aquestes tres finques.

Estem a l’espera de la resposta de la resta d’afectats per determinar si es traslladen també els seus expedients al Jurat d’Expropiació.

11 de març de 2019

Resum de la reunió amb els regidors d’Urbanisme i de barri i amb tècnics del Servei de Patrimoni de l’Ajuntament

Ja s’ha conclòs el tràmit d’aprovació de relació de béns i drets. En aquesta fase hi va haver un retard perquè no es tenien les dades correctes de propietaris i arrendataris i es va voler arreglar, caducant l’expedient i havent de tornar a iniciar-lo. Segons els tècnics de l’Ajuntament, es va voler ser molt garantista per evitar futurs conflictes. Els afectats ja van presentar les al·legacions que van estimar pertinents.

A l’actualitat estan en el tràmit de les peces separades, una per cada propietari. Cada propietari presenta a l’Ajuntament la seva valoració, i després l’Ajuntament ha de respondre i determinar el preu just.

Si hi ha acord, es paga el preu just i s’expropia la finca.

Si no hi ha acord, hi ha dues opcions: a) que el propietari lliuri la possessió de la finca, seguint pleitejant amb l’Ajuntament només pel tema del preu  –en aquest cas es podria avançar-; o b) que el propietari no lliuri la possessió de la finca i, per tant, no es pugui  fer res fins que s’hagi pronunciat primer el Jurat d’Expropiació i/o el Jutjat Contenciós.

Els tècnics expliquen als veïns que un expedient de ruïna respecte la finca alentiria el procés.

De moment, les valoracions que estan aportant els veïns disten molt del preu que té previst fixar l’Ajuntament, pel que no es preveu que hi hagi gaires acords.

Els tècnics també estan en contacte amb Serveis Socials per intentar ajudar als propietaris que el que volen és reubicar-se al barri. També demanem ajuda per localitzar al propietari Sr. Rafael Salmoral. Els veïns es comprometen, si el veuen, a dirigir-lo cap a l’Ajuntament, al Servei de Patrimoni.

L’Ajuntament reitera que hi ha partida pressupostària per l’expropiació i l’enderrocament, però que el procés va per llarg.

L’Ajuntament es compromet a informar als veïns, a través de l’Associació, de l’estat del procés, amb una regularitat mensual.


7 de febrer de 2018

La seguretat i la neteja de la zona Universitat de Montpeller al Diari de Girona d’avui

Més avall podeu veure un resum de les reunió de les taules de neteja i de seguretat que varen tenir lloc el passat dia 25 de gener al Centre Cívic Pla de Palau.

Avui podem llegir al Diari de Girona informació més detallada de les actuacions que té previstes l’Ajuntament per a la zona Universitat de Montpeller, Universitat de Cervera i Saragossa.


25 de gener de 2018

Resum de la reunió de les taules de neteja i seguretat del dia 25 de gener.

El dia 25 de gener, a les 6 de la tarda, ens vàrem trobar al Centre Cívic Pla de Palau membres de la Junta de l’AV, de l’Ajuntament i uns 9 veïns del barri.

Us podem fer un resum més extens de com va anar la reunió:

TAULA DE NETEJA:

Tractem el problema de salubritat a la zona Universitat de Montpeller- Universitat de Cervera i carrer Saragossa. El voral té una brutícia crònica que necessita una neteja a fons. Sobre aquest voral brut, l’Ajuntament, previ estudi, farà requeriment als propietaris perquè bé el netegin, bé el tapiïn. En cas de no atendre aquest requeriment, l’Ajuntament, previ estudi viabilitat, executarà el que trobi pertinent carregant el cost al propietari.

Pel que fa a la neteja i manteniment de l’enjardinat a la plaça dels Químics, s’està acabant d’esbrinar quines són les finques públiques i quines les privades. Sembla que la majoria són privades d’ús públic amb contrapartides.

Pel que fa a les defecacions de gossos, la presidenta de l’Associació de Veïns explica la feina que des de l’Associació s’ha fet per controlar la deixadesa del parc instal·lat al carrer Joan M. Pou i Camps. El regidor comunica que a la ciutat ja hi ha quatre agents ambientals encarregats de temes com aquest i que tres més estan a punt d’entrar al servei. És difícil enxampar in fraganti una persona no tenint cura de les defecacions del seu gos, però un futur canvi en l’ordenança (que estarà vigent al març) permetrà als agents demanar documentació, bosses i aigua i imposar sancions si no es poden aportar aquest tipus de material. La policia té cura d’aquest tema en places i aparcaments, i els agents ambientals de la resta d’espais.

La presidenta suggereix que des dels centres cívics es presentin a la població aquests agents per ajudar en aquesta sensibilització.

Una assistent manifesta que té la sensació que la neteja es cuida més al centre de la ciutat que al nostre barri. Diu que hi ha zones que no es netegen mai, com al carrer Riu Ser. Un tècnic  de l’Ajuntament diu que un cop a la setmana es fa neteja, però el contracte està limitat i no es pot fer front de seguida a les actituds incíviques.

Es parla d’una última zona: la compresa entre els carrers Carles Rahola, Narcís Blanch i Barcelona. Hi ha dos solars en estat de deixadesa (un al carrer Riu Fresser, 2, al propietari del qual se l’ha multat reiteradament) i hom proposa que al pàrquing de davant de l’Hipercor se li canviï d’ubicació la zona de minusvàlids, i que s’hi posin papereres i es netegin els grafits i el terra.

Per acabar, un assistent vol deixar constància que el parc del Migdia té zones descuidades, com la plataforma amb fustes trencades .

TAULA DE SEGURETAT

Per començar es parla de la perillositat de la cruïlla dels carrers Barcelona i Saragossa, sobre la qual es varen presentar firmes. A les hores d’entrada a l’escola, a les 9 i a les 3, és quan hi ha més perill que algun cotxe dels que venen de Sant Narcís per la plaça Salvador Dalí atropelli algú al pas de vianants del carrer Barcelona.

La segona zona a considerar és la situada al voltant dels edificis a expropiar i enderrocar, els del carrer Universitat de Montpeller números 25 a 31. S’han resolt alguna ocupació, però la degradació i al inseguretat continuen. Tot i que el regidor indica que el tema de la seguretat és competència dels Mossos, es demana quina és la col·laboració que l’Ajuntament té amb ells. El regidor indica que se’n pot parlar a la Junta de Seguretat Municipal que està composta per totes les forces d’ordre públic, però hi ha limitació d’agents i no es pot fer tot el que es voldria.

El regidor Eduard Berloso explica que està a punt de funcionar una xarxa de whatsapp per a la seguretat de manera semblant a com funciona de xarxa per a la neteja. Una persona de la Junta de l’AV rep una queixa i al seu torn l’envia a l’Ajuntament que respon un cop resolta la incidència. Però els temes urgents s’han de tractar directament amb el 092. També indica que parlarà amb els Mossos per trobar alguna solució a aquest problema de seguretat. I que el creixement de la ciutat és també una causa a tenir en compte en el creixement d’aquestes problemàtiques.

Per acabar es concreta que es pot fer arribar a la presidenta de l’AV la necessitat d’una reunió i que en tot cas es miraran de fer les reunions de les taules de neteja i seguretat el mateix dia, com en el cas de la reunió d’avui.


18 de gener de 2018

La seguretat i la sanitat als nostres carrers. Reunió amb les policies del barri

Ahir la presidenta de l’AV Pla de Palau-Sant Pau va tenir una reunió amb les dues noves policies de barri. Els va explicar la problemàtica de la falta de seguretat i salubritat a zona carrers Universitat Cervera i Montpellier; el problema de la cruïlla ctra. Barcelona amb carrer Saragossa i lateral Hipercor; i la falta de voreres al voltant del col·legi Marta Mata i, en general, també van parlar de l’incivisme, sobretot pel que fa a les defecaciones dels gossos. Van prendre nota, comprovaran i vigilarán les problemàtiques descrites i estarem en contacte. Elles tenen horari atenció els dimarts de 10 a 11 al Centre Cívic Plade Palau. A la fotografia un exemple d’incivisme al carrer Joan M. Pou i Camps.

També cal destacar que estem esperant reunió que cada vegada es fa més urgent amb l’Associació, els veïns i la responsable de la Seguretat i de la Policia Local sobre els problemes de seguretat als carrers Universitat de Montpeller i Universitat de Cervera. La presidenta de l’AV ha recordat en diverses ocasions aquest compromís sense haver obtingut resposta encara.


28 de novembre de 2017

Reunió amb veïns i l’Ajuntament sobre la problemàtica dels carrers Universitat de Montpeller i Universitat de Cervera

A les 7 del vespre ens vàrem reunir una vintena de veïns del barri, sobretot de la zona propera als carrers esmentats, amb els regidors de barri i de Mobilitat, Carles Ribas i Joan Alcalà, respectivament. També els acompanyaven diversos tècnics.

Els veïns varen manifestar la seva preocupació pel tema de la falta de seguretat i de neteja als carrers citats, competències que, tot i correspondre a l’Ajuntament , creuen que no es desenvolupen amb prou eficàcia.

Els regidors es varen comprometre a convocar una altra reunió amb Eduard Berloso, responsable de seguretat i neteja, per acometre decisiamanet la qüestió.

Joan Alcalà també ens va donar un parell de bones notícies: en primer lloc, la urbanització de can Quintana ja es posa en marxa, amb la qual cosa es començarà a resoldre el problema de les voreres d’accés al col·legi Marta Mata. En segon lloc, tira endavant la urbanització de la plaça situada al carrer Freser i compresa entre els carrers Santiago i Sant Isidre.

Podeu repassar a les nostres NOTÍCIES una informació sobre la reunió que va tenir lloc el 26 de juliol.


24 d’octubre de 2017

Comença el procediment d’expropiació d’unes finques del carrer Universitat de Montpeller

Al Ple de l’Ajuntament de Girona que va tenir lloc al vespre es va aprovar per 21 vots favor i 4 abstencions (Ciudadans i PP) inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació dins del PA-88 – carrer Universitat de Cervera.

Això suposa l’inici del procediment d’expropiació de les finques del carrer Universitat de Montpeller i que s’han d’enderrocar per facilitar la comunicació del carrer Universitat de Cervera amb el carrer Pau Vila, al costat del parc del Migdia. La presidenta de l’Associació que va assistir al Ple ens ha facilitat el text complet de l’Acord aprovat. El podeu consultar clicant a l’enllaç d’aquí a sota.

Podem llegir la notícia al diari El Punt Avui, al Diari de Girona i a L’Empordà.

El dia 20 de juliol vàrem organitzar una reunió entre l’Ajuntament i els veïns de la zona per aquesta i altres qüestions plantejades al barri.

El resultat d’aquest reunió el podeu veure més avall en aquesta pàgina. Llavors ja s’anunciava que a l’octubre s’iniciaria el procediment d’expropiació.


20 de juliol de 2017

Gran assistència de veïns a la reunió del passat dia 20

El dia 20, a les 8 del vespre, es varen reunir membres de la Junta de l’Associació amb representants de l’Ajuntament de Girona (Silvia Paneque,  Joan Alcalá i Carles Ribas) al Centre Cívic per tractar aquests temes:

-Problemàtica al carrer Universitat de Montpeller.
-Resolució de l’entorn de l’escola Marta Mata
-Resolució dels canvis de circulació al carrer Freser amb la intersecció amb Sant Isidre i Santiago.
-Projectes entorn al Centre Cívic Pla de Palau
Hi eren presents nombrosos veïns i aqui us presentem un resum de la reunió:
Els quatre punts principals tractats van ser:
 
Problemàtica al carrer Universitat de Montpeller.
L’Ajuntament va fixar un calendari: fins a finals de setembre s’obre un període de negociació amb els 8 propietaris (hi ha 11 finques però 3 ja són de l’Ajuntament) per compra de finques perquè hi ha partida pressupostària per a fer-ho. Si no s’arriba a un acord, a partir d’octubre s’inicia el procés d’expropiació. Mentre durin aquetes gestions, es procurarà que millori la seguretat i la neteja de la zona.
 
Resolució de l’entorn de l’escola Marta Mata.
Els regidors Joan Alcalà i Sílvia Paneque es comprometen, com a mínim, a mirar de fer, a través d’algun pla d’ocupació, una de les voreres del carrer de sobre el parc del costat de l’escola Marta Mata, d’accés aquesta escola, on no hi ha vorera a cap dels costats. S’explica que la problemàtica deriva de la dinàmica que l’Ajuntament ha portat fins al moment en el sentit de no exigir al promotor la urbanització fins que no inicïi l’obra. Es demana a l’AJuntament que, a partir d’ara, qualsevol moviment en les finques obligui primer a la urbanització, per evitar situacions de degradació com l’actual.
Resolució dels canvis de circulació al carrer Freser amb la intersecció amb Sant Isidre i Santiago
El regidor Joan Alcalá va manifestar que era possible la proposta efectuada pels veïns, i que es treballarà per executar el projecte de plaça al carrer Riu Freser, entre els carrers Sant Isidre i Santiago, en aquest sentit, i a tenir informats als veïns.
Projectes entorn al Centre Cívic Pla de Palau.
El trasllat de la biblioteca es calcula que tindrà lloc cap al 2019 perquè ve condicionat a la finalització de les obres de la blibioteca de la Casa de Cultura. Sílvia Paneque assegura que, quan es faci efectiu el trasllat, es quedarà al centre un punt de lectura, del format del qual es parlarà abans amb els veïns, prenent com a punt de partida el model emprat a altres centres cívics (punt mixt de lectura/aula informàtica amb dinamitzador o similar). Pel que fa a l’ampliació del Centre Cívic, de moment no hi ha partida per preveure-la, però és el primer a la llista de centres cívics a remodelar.
 

En el torn de precs i preguntes van haver-hi les següents peticions:

Pisos al carrer Universitat de Montpeller del barri de Pla de Palau-Sant Pau de Girona, que es volen comprar (o expropiar) per enderrocar-los i connectar el carrer amb el de Pau Vila

-Més actuació sobre les places dels Químics, en estat de deixadesa. Es mirarà quines parts són públiques i quines privades per arreglar el tema.
-Sílvia Paneque va dir que solucionaria el tema del pati del col·legi Migdia, que queda obert a la nit.
-Es va denunciar el perill que suposa el semàfor de la carretera Barcelona a cruïlla amb el carrer Saragossa, lloc per on molta mainada travessa cap a l’escola Cassià Costal. Es va reclamar control de la cruïlla per part d’agent o policia.

 

Leave a Reply