Els consells dels Mossos d’Esquadra

En aquest apartat hi anirem penjant, en ordre cronològic invers, les informacions que periòdicament ens envien els Mossos d’Esquadra i que generalment fan referència a mesures de seguretat i alertes d’estafes de les quals podríem ser víctimes.