Obres a l’entrada sud de Girona

En aquesta pàgina anirem penjant totes les notícies relacionades amb les gestions de des de les associacions del sud de Girona fem sobre les obres que s’estan fent i les que encara s’han de fer a l’entrada sud de Girona, pel carrer Barcelona.

28 d’agost de 2020

Avui hem demanat a l’Ajuntament que insti a El Corte Inglés perquè construeixi les dues rampes que uneixin les dues voreres just a la zona on el carrer Carles Rahola desemboca al carrer Barcelona. Actualment hi ha dues rampes mòbils que evidencien l’existència del problema de mobilitat per a cotxets o cadires de rodes.

 


18 d’agost

L’Ajuntament de Girona ens informa que avui dimarts els treballs de la reurbanització de la cruïlla del carrer Barcelona amb Martí Sureda i Deulovol hauran finalitzat. Els tècnics de mobilitat han definit la posició de la senyalització horitzontal i vertical i un cop finalitzats els treballs de la companyia d’aigües de substitució de les canonades i pavimentades les voreres del costat est, durant el diumenge i el dilluns hauran pintat la senyalització horitzontal i avui dimarts de les 10 del matí s’obrirà el pas i es retiraran les senyalitzacions i tanques instal·lades per l’execució dels treballs. Més informació al Diari de Girona, i al diari El Punt Avui.

29 de maig

El proper dia 2 de juny es portarà a terme un tall de la Carretera de Barcelona a la rotonda de Mas Gri i a Cassià Costal, de tal manera que no serà possible utilitzar aquesta via per entrar i sortir de Girona, havent d’utilitzar rutes alternatives com la carretera de Santa Coloma/Oviedo o Reggio Emilia/Pericot.

La necessitat del tall ve determinada per les obres de la rotonda de l’Hipercor/Hotel Melià que afectaran tota la calçada del carrer. S’ha decidit l’opció del tall total de la via per tal d’agilitar les obres i escurçar el temps d’execució. Podem trobar més informació al Gerió Digital.

Està previst que el tall duri del 2 de juny al 2 d’agost si tot va bé.

18 de març

Avui s’ha retirat l’abalisament d’escanyament de carrils al voltant de la gasolinera, l’esborrat de les línies grogues i la circulació a través del carril lateral de servei, passant el trànsit a recuperar els 2 carrils d’entrada i els 2 carrils de sortida, amb excepció de l’escanyament comentat a l’alçada del carrer  Muga.

9 de març

Avui s’estan posant tanques a la cantonada del centre comercial Hipercor al seu tram més proper a l’hotel Melià, per tal de poder executar la vorada de la cantonada esmentada amb Martí Sureda Deulovol. L’escanyament de trànsit només afecta al vial lateral d’accés al pàrquing del centre, a la sortida del semàfor de la carretera de Barcelona sentit sud, que ara només es farà amb una carril i l’afectació de la corba d’accés a Martí Sureda Deulovol.

27 de febrer

El proper dilluns dia 2 de març, a partir de les 10 h, està previst el canvi de circulació a la zona d’obres en l’àmbit de la futura Clínica Girona al carrer Barcelona.

Es passarà de l’actual afectació a la Fase 2 d’implantació. Aquest canvi consistirà en crear una àrea de treball sobre els 3 carrils de més a tocar la gasolinera, deixant un carril només de sortida de Girona, mentre que l’entrada cap a Girona es farà mitjançant el carril de servei, fins a la alçada del carrer Manel Cazurro, on els vehicles tornaran a sortir cap a la calçada habitual. En el punt de trobada amb el carrer Muga es crearà un espai de treball coincident amb els 2 carrils centrals del carrer Barcelona, mentre que el trànsit passarà per cada carril més a tocar la vorada per cada sentit.


26 de gener de 2020

Informació sobre actuacions a la rotonda Mas Gri i carretera Barcelona

El dimecres 29 està previst que s’iniciïn les obres d’excavació de les connexions de les xarxes de sanejament i aigua potable.

Evidentment aquestes previsions es poden veure alterades per les conseqüències dels aiguats d’aquests dies.

Els treballs a realitzar en aquesta fase consisteixen en la connexió del sanejament i connexió de la xarxa d’aigua potable de la urbanització de l’àmbit de la futura Clínica i que han de creuar el carrer Barcelona a una fondària considerable. Aquests treballs comportaran l’escanyament del trànsit en punts concrets del carrer Barcelona, passant dels quatre carrils de circulació a només dos (un per sentit). Per tal de canalitzar aquest escanyament, s’aplicarà una reducció de carrils en la rotonda del Mas Gri.

També afectaran puntualment el vial lateral des de l’aparcament en superfície del Mercadona fins al carrer Manel Cazurro. En la primera intervenció es realitzarà el creuament afectant part de l’aparcament públic davant del Mercadona, al vial lateral, a la mitjana separadora i als dos carrils en sentit centre ciutat.

Aquesta primera fase també afectarà l’entrada del carrer Muga i un nou escanyament del carrer Barcelona, passant del quatre carrils de circulació a només dos (un per sentit). Aquesta intervenció tallarà l’entrada del carrer Muga des de el carrer Barcelona i s’habilitarà l’entrada de comerços i veïns, a través del carrer Migdia, fet que requerirà unes modificacions en aquest encreuament, mentre durin les obres, per deixar entrar i sortir els veïns, en cul de sac.

Estava previst que aquesta setmana comencessin els treballs de col·locació de la senyalització vertical i dilluns els de senyalització horitzontal, amb els escanyaments de carril i col·locació de barreres de formigó (New Jersey’s). En principi està previst que el dimarts 28, a partir de les 10 h, es tallin els arbres afectats del davant de l’aparcament del Mercadona i els afectats de l’encreuament de la prolongació del carrer Manel Cazurro; es realitzin els escanyaments de carril, a l’alçada del carrer Muga, amb la col·locació de barreres de formigó; i es realitzin les modificacions a l’entrada i sortida del carrer Muga, en cul de sac, pel carrer Migdia.


1 de març de 2019

Girona: Imatges de l’afectació a la carretera Barcelona de les obres de l’Hipercor / Corte Inglés a la plaça Salvador Dalí. (Fotografia de M. Lladó d’El Punt Avui).

El Diari El Punt Avui d’avui publica la petició urgent de reunió que tres barris del sud de Girona hem fet a l’Ajuntament per tal d’aconseguir informació sobre si hi ha un projecte integral de vialitat i obres per a l’entrada sud de Girona.

Aquest és el text íntegre de la petició que vàrem fer arribar el passat 20 de febrer a l’alcaldessa de Girona i al qual es refereix el diari:

Escrit adreçat a la Il·lma. Sra. Alcaldessa de Girona en nom de les Associacions de Veïns de Sant Pau, de Sant Narcís i de Sant Narcís Sud.

Les associacions de veïns de la zona sud de Girona (Sant Narcís Sud, Sant Narcís i Sant Pau) estem molt preocupades per les obres que ja s’han iniciat a diferents punts de la carretera Barcelona. Els nostres veïns ja han començat a patir les conseqüències d’unes actuacions que, per la fragmentació amb què s’estan portant a terme, estem convençuts que s’allargaran durant anys, sense tenir informació sobre el projecte complet, ni sobre quins objectius per a la zona s’ha marcat el consistori, ni tampoc sobre quins plans té previstos per contrarestar les afectacions de mobilitat que s’estan produint i es continuaran produint en una zona molt transitada per ser un dels punts d’entrada a la ciutat.

Sentim que se’ns ha donat una informació insuficient, parcial i escapçada, i que, en tot cas, la que se’ns ha donat denota clarament la preponderància que l’Ajuntament ha donat al sector privat enfront del públic i al bé comú en aquesta zona. Creiem que no és casualitat que les dues grans empreses ubicades al sector (Clínica Girona i Hipercor) han començat les seves obres, amb totes les restriccions que comporten a la ciutadania, sense tenir clar ni com ni quan es portarà a terme la urbanització de tota la zona ubicada entre aquests dos punts privats, on per exemple, hi van equipaments tan rellevants com un institut.

Tampoc s’han atès en cap moment les peticions dels barris afectats per millorar les comunicacions en perpendicular a la carretera Barcelona, i recuperar les passeres i passos que, històricament, havien unit les zones de Sant Narcís i de Sant Pau. Unes comunicacions especialment rellevants i necessàries si a la zona de la carretera Barcelona s’hi ubiquen, finalment, equipaments com un institut, on acudiran infants de tots els barris.

Però, especialment, estem preocupats perquè s’han iniciat les obres, o com a mínim les promogudes pel sector privat, sense tenir el resultat de les cates que aquest Ajuntament va anunciar que havia encarregat per a estudiar el problema de la presència d’amiant a la carretera de Barcelona, i als efectes d’obtenir dades fiables sobre els punts exactes on hi ha presència d’aquest producte tòxic, en quina quantitat i quin és el mètode més fiable per retirar-lo. No entenem com s’ha permès iniciar obres com les d’un centre sanitari privat, sense saber l’abast de la gravíssima problemàtica de l’amiant, ni les vies o possibilitats de solució, ni com es finançarà o en quin termini s’executarà el sanejament de la zona; i tenim clar que qualsevol solució s’ha de posar en pràctica ara, ja que, de ben segur, serà més dificultosa i costosa d’haver-se de produir un cop ja enllestides totes les obres del sector.

Per tant, i davant la situació descrita, i la manca d’informació denunciada, fruit, al nostre entendre, de la mancança d’un projecte global per la zona, que prioritzi  les necessitats públiques i de la ciutadania als interessos privats, les associacions que subscrivim el present escrit sol·licitem una reunió informativa urgent amb l’Alcaldia i representants de totes les regidories afectades, a fi i efecte de posar fi a aquesta situació de desconeixement i falta de transparència que està neguitejant greument a la ciutadania, i rebre informació, clara, completa i precisa per poder-la traslladar als nostres veïns.

AV Pla de Palau-Sant Pau, AV Sant Narcís i AV Sant Narcís Sud

Girona, 20 de febrer de 2019


10 de maig de 2018

Els barris parlen: l’inexistent pla integral de l’entrada sud de Girona

Avui a les 7 del vespre, al Centre Cívic Pla de Palau, la CUP-Crida per Girona ha presentat al nostre barri la cinquena de deu sessions a diferents barris de Girona per tractar temes específics que ens afecten (“Els barris parlen”). En el nostre cas s’ha tractat com “resol” l’Ajuntament l’entrada sud de Girona.

L’entrada sud de Girona patirà alguns canvis fonamentals, com la construcció i entrada en funcionament de la nova Clínica Girona i del nou institut Ermessenda. Però aquests canvis n’exigeixen d’altres, com l’elaboració d’un pla integral que comprengui les comunicacions no solament nord-sud sinó també entre els barris de Sant Narcís i del Pla de Palau. Amb aquestes consideracions ha presentat l’acte Lluc Salellas, de la CUP.

Tot seguit ha intervingut Joan Corney, membre de la Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta, presentant una ressenya històrica del barri, fent esment de la pertanyença a Girona i de la segregació forçosa de l’any 1963. Anomenant diferents empreses, sobretot càrniques i metal·lúrgiques que donaven personalitat al barri.

Mònica Tarradellas, presidenta de l’AV Pla de Palau-Sant Pau, ha continuat el fil d’en Joan remarcant que en desaparèixer les indústries i negocis esmentats, ara el barri ha pres una consideració més de pas. La Mònica el descriu com un “barri xarnera”. A l’hora de dibuixar els eixos de la ciutat que afecten el nostre barri s’ha tingut més en compte de considerar-lo més com una zona d’entrada a la ciutat que com un barri on hi viu gent.

Esmenta un punt molt perillós que és un síntoma d’aquesta insuficient resolució de les comunicacions al barri: la cruïlla dels carrers Barcelona i Saragossa és un punt on hi passen diàriament un munt de nens i nenes que van a l’escola Cassià Costal des de l’altra banda del carrer Barcelona. Aquest pas és molt perillós, com ho demostren els incidents que hi passen sovint. Una altra dèficit en la previsió és que no s’ha previst cap connexió per als alumnes que des de Sant Narcís hauran d’acudir al nou institut Ermessenda, que es construirà a l’antiga fàbrica Simon.

Finalment Lluc Salellas ha dibuixat el futur possible i desitjable que té aquesta entrada sud de Girona a la vista de les obres previstes i del no-pla de què no disposa l’Ajuntament.


24 d’abril de 2017

Reunió de la Junta de l’Associació de Veïns amb el regidor de barri, Carles Ribas

Abans d’ahir, dia 24 d’abril, vàrem reprendre les reunions amb el regidor de barri, Carles Ribas. A dos quarts de set del vespre ens vàrem trobar a La Pauleca i vàrem estar parlant de temes del barri fins a la vora de les 9.

Des de l’Associació mostrem al regidor la nostra disconformitat amb la votació negativa que el partit de govern va emetre en contra de la moció presentada per la CUP-Crida per Girona que passava per presentar una audiència pública, elaborar un pla d’actuació i fer una comissió de seguiment de totes les actuacions que es facin a l’entrada sud de Girona, al voltant del carrer Barcelona.


10 d’abril de 2017

La presidenta de l’Associació de Veïns Pla de Palau- Sant Pau present al Ple de l’Ajuntament de Girona d’avui

La CUP hi ha presentat una moció, tal com dèiem a les notícies del dia 7, sobre les actuacions de l’Ajuntament a l’entrada sud de Girona. Aquesta moció ha estat desestimada pel Ple perquè PDeCAT i socialistes han votat en contra, fins i tot el nostre regidor de barri. El PP s’ha abstingut i només han votat a favor ERC, CUP i Ciutadans… Creiem que això és una llàstima ja que amb el plantejament actual, la carretera de Barcelona es pot convertir en el “parc central” de st pau. Creiem que és una prova més que  l’equip de Govern no es creu això de la participació.

La Federació d’Associacions de Veïns de Girona ha presentat abans una moció sobre el tractament conjunt amb l’Ajuntament de les solucions definitives relatives a l’estació i al túnel del TAV que ha estat aprovat per majoria absoluta. Aquest tema afecta tota la ciutat i des del nostre barri creiem que cal donar-hi suport.


7 d’abril de 2017

La CUP presenta a l’Ajuntament una moció sobre l’entrada sud de Girona

El passat 21 de març va tenir lloc al Centre Cívic Pla de Palau una reunió en què la CUP-Crida per Girona escoltava els veïns i presentava la seva postura davant de les actuacions que properament haurà de realitzar el nostre Ajuntament davant les naus abandonades de la banda de ponent del carrer Barcelona.

La CUP ha presentat una moció sobre les actuacions a fer per part de l’Ajuntament a l’entrada sud de Girona per parlar-ne el el Ple de dilluns que ve, dia 10, a les 6 de la tarda.

Aquesta moció es justifica pel fet que ” L’entrada a Girona pel sud viurà, en els propers mesos i anys, tot un seguit de transformacions urbanístiques que modificaran substancialment aquest sector de la ciutat. Es tracta d’operacions com la desaparició del Centre Verd, la construcció de la nova Clínica Girona, la proposta
d’habilitar la nau de l’antiga fàbrica Simon com a centre educatiu, o les obres d’Hipercor a la plaça Salvador Dalí, entre d’altres
. Tot de canvis a l’entorn d’una columna vertebral, la carretera Barcelona, que des de fa anys demana una rehabilitació tant per la problemàtica de l’amiant com per la seva antiguitat.”

Podeu llegir el text de la Moció clicant AQUÍ. Podeu llegir la notícia al Diari de Girona i a Girona Notícies d’avui

Leave a Reply