Activitats molestes

Aquí podreu seguir, començant per les notícies més recents, tot allò que s’esdevingui en matèria d’activitats molestes.

11 de març de 2019

Resum de la reunió amb els regidors d’Urbanisme i de barri i amb tècnics del Servei de Patrimoni de l’Ajuntament de Girona sobre una indústria no autoritzada que funcionava al carrer Saragossa, 13 i 14.

Per part del regidor d’Urbanisme s’informa que s’ha incoat un expedient sancionador a l’empresa que desenvolupa la seva activitat a les dites naus: DGlobal projects, i que com a mesura cautelar el dia 12 de març, al matí, es clausurarà i precintarà (*).

L’empresa s’enfronta a una possible sanció greu per haver dut a terme una activitat industrial química sense llicència.

L’Ajuntament informa que els propietaris han informat que llogaran una nau industrial fora del casc urbà i s’hi traslladaran.

Sobre el tema moviment d’uralita en el pati interior, es queda que una vegada acabat l’expedient sancionador, es denunciarà la seva manipulació i es demanarà la revisió per part de l’Ajuntament als efectes de requerir al propietari per a la seva regularització.

L’Ajuntament es compromet a comunicar a l’Associació el resultat de l’expedient sancionador.

(*)Avui, 12 de març, la policial informa a l’Associació que la policia municipal i els tècnics d’activitats de l’Ajuntament, a volts del migdia, han precintat la nau del carrer Saragossa núm. 14, i una part de la nau del carrer Saragossa núm.13 que incomplia la normativa, i que des de la Policia es farà el seguiment.

Leave a Reply