Notícies de les taules de neteja i seguretat

Dia 16 de gener de 2020 – Reunió amb la Policia Local

 • Exposem als agents la problemàtica al voltant de la pista del costat del centre cívic. Ens asseguren que tornaran a incrementar la presència policial, i hi faran anar a la unitat canina.
 • Els parlem que els veïns havien demanat apagar a les nits el wifi del centre cívic. Ens comenten que la gent que empra el wifi no han detectat que creïn aldarulls, però que si ho observen, ells mateixos demanaran s’apagui.
 • Ens insten a que comentem als veïns que davant qualsevol problemàtica truquin a la policia. De moment, no han detectat un augment significatiu de trucades a la zona.
 • Ens comenten, en referència a la zona del carrer Universitat de Montpeller, que en tot el 2019 hi ha hagut una denúncia per robatori amb intimidació, per tant, potser parlem més d’una sensació d’inseguretat que d’una inseguretat real, especialment en comparació a altres zones de la ciutat.
 • El que si que han observat, a tota la ciutat, no només al nostre barri, és un augment del robatoris a garatges i trasters, i també en interior de vehicles.
 • Demanem que a les zones amb menys llum del barri, que malauradament són moltes, es patrulli i es noti la presència policial, sobretot ara a l’hivern. Potser així la gent, especialment la gent gran, es sentirà més segura.
 • També es parla des incidents detectats al pàrquing de prop del parc del costat del Marta Mata, que queda molt amagat. Els demanem que hi patrullin de tant en tant.
 • Els agents diuen que estan a la nostra disposició per qualsevol incidència que observem i que ens anirem reunint periòdicament. Si coneixen els problemes del barri, els és més fàcil intentar avançar-se a les problemàtiques que puguin sorgir.

23.11.2019 – Reunió amb la Policia Local

L’Associació de Veïns ha començat a reunir-se periòdicament amb el sergent responsable del nostre sector de la Policia Municipal per tal de poder comentar-li directament i de manera més immediata les problemàtiques que, a nivell de seguretat, puguin sorgir al barri.

La primera reunió ha tingut lloc aquest dimecres 20 al local de l’Associació, situat al carrer Marquès de Caldes de Montbuí, 37.

El sergent ens comunica que s’està començant a implementar el model de policia de proximitat, però la manca d’efectius fa que la seva implementació total sigui encara llunyana. De moment, el sergent responsable del nostre sector mostra bona predisposició i interès en mantenir contacte amb l’Associació per a conèixer de més a prop tot el que, en tema de seguretat, preocupa a la ciutadania del nostre territori, cosa que agraïm.
Continuem encoratjant a tots els veïns a emprar el whatsapp de seguretat per fer-nos arribar qualsevol incidència urgent que presenciïn i que requereixi intervenció policial.
Us anirem informant.

23.10.2019 – Reunió de les taules de Seguretat i Sostenibilitat

 

 

 

 

 

 

A un quart de vuit del vespre, al centre cívic Pla de Palau ens trobem unes 12 persones amb representants de l’Ajuntament: Eduard Berloso, adjunt a l’Alcaldia, Lluís Martí, regidor de barri, Martí Terès, regidor de Sostenibilitat, Jordi Rubio, tècnic de Sostenibilitat i el sergent de la Policia Local. Assisteixen a la reunió Mònica Tarradellas, presidenta de l’Associació de Veïns, tres membres més de la Junta i una dotzena més de persones del barri. És la reunió de la Taula de Seguretat.

La presidenta de l’Associació va recordar que ha hagut de fer tres peticions a l’Ajuntament perquè es reuneixen aquestes taules de Seguretat i Sostenibilitat (o Neteja) i que altres barris tenen més facilitat de contacte amb l’Ajuntament. També manifesta que li sap greu que el barri, en la nomenclatura de la Policia que denomina els 10 sectors en què s’ha dividit Girona, se l’anomeni “Casernes”.

Eduard Berloso ho justifica pel fet que s’ha fet la divisió en zones després d’estudiar el mapa de denúncies de la ciutat. I les reunions amb Sant Narcís varen néixer d’una proposta del mateix barri a l’anterior legislatura.

El sergent indica que a petició de l’Associació és pot convocar una reunió quan calgui per algun tema determinat.

La presidenta resumeix les queixes rebudes dels veïns pel que fa a seguretat:

 • Sorolls nocturns per permanència de gent al pati cobert de l’escola Migdia. Caldria fer més controls.
 • La mainada més petita se sent coaccionada quan els grans els ocupen la pista del costat del centre cívic.
 • També hi ha problemes de seguretat a la plaça Manuel Vázquez Montalbán i a les places Fargnoli i Vigneaux.
 • I també són importants els problemes als carrers Universitat de Montpeller i Universitat de Cervera per raó de les ocupacions dels pisos a enderrocar. Al seu moment es va acordar que no es podien enderrocar. Sobre el tema, el regidor de barri explica la situació en què es troba l’expedient d’expropiació, que no coincideix amb la informació que fa molt poc ens ha transmès l’Ajuntament a l’Associació.
 • També denuncia falta de llum en algunes zones, final de carrer de la Rutlla, plaça Montalbán…
A un quart de nou va començar la Taula de Sostenibilitat, amb la presència d’Empar Vilà, cap de Serveis Urbans.
La Mònica explica els tres aspectes problemàtics pel que fa a la neteja del barri:
 • Es deixen moltes escombraries i voluminosos als contenidors.
 • El servei neteja en general està molt degradat (espais propers a l’església de Sant Pau, jardineres, solars del carrer Migdia, voreres, papereres amb bosses d’escombraries, defecacions de gossos…).
 • Manteniment de la jardineria. Demana que es facin requeriments de manteniment dels solars abandonats. La presidenta creu que des de l’Associació podem actualitzar un informe que es va fer fa temps. L’Ajuntament discriminaria quins són públics i quins privats.

També es parla de l’estat de les finques situades a l’est del carrer Migdia a continuació del carrer Sant Miquel. L’Ajuntament encara no ha recepcionat l’espai.

L’Empar explica que ara toca al nostre barri el canvi de contenidors que s’està fent.

També diu que s’estan fent esforços per identificar comportaments incívics.

Un assistent demana la periodicitat en què es neteja amb aigua l’espai dels contenidors. La cap de Serveis Urbans diu que no està previst al contracte actual, però que al proper s’hi posarà. També diu que no s’instal·laran més contenidors soterrats per una sèrie de problemes que suposen.

També diu que a les properes ordenances es farà obligatori netejar els pipís dels gossos.

Durant la reunió i al final, a les darreres converses informals, es va fer evident que hi havia unes diferències entre el regidor de barri i la presidenta de l’Associació a l’hora de parlar del problema de l’habitatge. Aquesta Associació de Veïns sempre ha defensat la necessitat que aquest problema s’ha d’abordar també des dels serveis socials i no només des dels policials, per això la presidenta va lamentar que el personal dels serveis socials al barri fos tan canviant, cosa que fa que projectes iniciats al voltant del tema de l’habitatge no es puguin portar a terme.

El regidor també va manifestar que considerava que el tema dels serveis socials era demagògia i que “aquella gent” no volia que se l’ajudés. Aquesta Associació creu que és molt perillós que un representant de l’Ajuntament s’expressi d’aquesta manera.

22.10.2019 – Reunió amb alcaldia i l’intendent de la Policia Local sobre seguretat i talls de llum

Dels actes de les Fires de Sant Narcís se suspenen els concerts, el correfoc i les barraques per raons de seguretat.
La resta, de moment, es manté.
Es parla d’un nou model de seguretat. S’està implementant la policia de proximitat de forma lenta i progressiva per adaptar-se a canvis que ha viscut la ciutat. Lentament perquè també hi ha el problema que s’han jubilat molts policies de cop, tal com vàrem explicar a les notícies d’enguany amb data 11 de gener de 2019. Ara hi ha 134 agents, al 2020 s’arribarà als 152, i diuen que es notarà. S’ha rejovenit plantilla.
Hi haurà responsables globals per sectors que avaluaran necessitats de cada zona i requeriran serveis especialitzats. Aquest és el model de proximitat. Per implementar-lo totalment es necessitarien 160 efectius, que no es tenen malgrat que cada any s’incrementi la plantilla.
El responsable global de sector s’entrevistarà amb diferents actors del barri (comerciants, AAVV…etc). Serà un policia amb capacitat per resoldre problemes. Hi ha 10 sectors. El nostre barri està nomenclaturat com a Casernes Migdia, cosa que provoca la queixa de la presidenta de l’Associació. Com pot ser que en el nostre sector s’agafi la referència d’una comunitat de propietaris en comptes del del barri?
En tot cas, s’explica que hi haurà un responsable de sector de matí i de tarda. De nit encara no. Hi haurà però dos agents per sector treballant i en el futur 3. Durant el cap de setmana hi haurà replegament de sectors.
Se’ns diu que si les associacions volen parlar amb policies, ho demanem al whats de seguretat.
Respecte els talls de llum ens diuen que les companyies ara respecten la Llei de pobresa energètica tot i que encara no hi ha acord global al respecte. Per tant no tallen la llum a persones incloses a la Llei. I pel que fa als talls de llum, l’alcaldessa imputa la problemàtica a la defraudació de fluid elèctric per part d’alguns veïns. Això provoca excés de consum per sobre de la capacitat de la companyia. Proposen un sistema de regularització i blindatge de comptadors, amb posterior sectorització per part de la companyia que evitarà talls tan generalitzats. Però va per llarg.

15.05.2019 – Reunió oberta de la Junta de Seguretat

A les 9 del matí ens hem reunit a la Sala de Juntes del Govern Local de l’Ajuntament de Girona els membres de la Junta de Seguretat (Alcaldessa, regidor de Seguretat, director d’Interior de la Generalitat, representants de la Policia local, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra…), unes 13 persones en total. Els assistents, representants de diverses associacions de veïns (Sant Narcís, Santa Eugènia, Fontajau, Palau-sacosta)

Des de l’Ajuntament estan resolent la situació de dèficit de personal policíac arran de la jubilació anticipada que va decretar el Govern de l’Estat. El barri està dividit en 10 sectors i disposaran de 150 a 155 agents.

Volen implementar una policia de proximitat, que ha començat als barris de Sant Narcís i Santa Eugènia. Hi ha d’haver contacte directe amb els agents. Precisament la jubilació de què hem parlat va ser l’ocasió per revisar la policia de barri. Això no vol dir que els altres barris quedin desprotegits.

Estan treballant en la lluita contra les ocupacions de pisos a diversos barris (Santa Eugènia, Sant Narcís, Can Gibert, Sant Daniel, Vila-roja).

La gent manifesta que està contenta amb el funcionament del whatsapp de seguretat per la rapidesa i efectivitat en la resposta.

Hi ha queixes contra les bretolades que pateixen les instal·lacions de Temps de Flors, com a l’eixample. Es demana quin protocol hi ha per identificar els autors, sobretot quan se’ls ha pogut filmar.

El director d’Interior de la Generalitat manifesta que han hagut de reduir serveis prestats pels Mossos d’Esquadra a causa de la vigilància permanent que han de fer als edificis judicials. Des de 2011 no han entrat mossos nous i tot just ara s’han iniciat dues convocatòries, una de 500 efectius i una altra de 750. Una altra dificultat amb què es troben és que els bancs propietaris de pisos no denuncien les ocupacions il·legals. Valora positivament la campanya de col·laboració dels establiments comercials amb la policia, que va reduir la delinqüència.

Diverses persones demanen càmeres de vigilància. Els tècnics policials manifesten que cal justificar-ne molt bé la necessitat abans d’autoritzar-ne la instal·lació. El representant dels Mossos comparteix que les càmeres són útils, en especial les lectores de matrícules, que són més fàcils que siguin autoritzades. El mateix responsable dels Mossos explica les tasques fetes en treure reincidents de la circulació i els resultats positius que s’han obtingut. També cal tenir en compte que algunes lleis caldria canviar-les perquè la policia i els jutges poguessin tenir eines més efectives.

Una representant de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia explica que al barri hi ha blocs buits que generen inseguretat i demana una actuació transversal de tots els poders públics per fer front a una degradació que s’està veient cada vegada més a prop.

L’alcaldessa afirma que la seguretat és un tema global, que està d’acord en fer els tractament urbanístics tenint en compte la seguretat. Una actuació és fer un plànol de la ciutat amb les zones insegures, com a la zona oest, on s’hi instal·larà una subcomissaria.

Un representant del barri de Fontajau manifesta que se sent privilegiat perquè al seu barri no hi veu els problemes que s’han explicat.

A tres quarts d’onze s’acaba la reunió.


23.11.2018 – Reunió de les taules de neteja i seguretat

Ahir al vespre va tenir lloc, al Centre Cívic Pla de Palau, la reunió trimestral de les taules de neteja i seguretat.
Amb l’assistència d’unes 15 persones i la presidència de tres membres de l’Ajuntament de Girona (El 1r Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso, un tècnic i el sergent Josep Maria Cabezas), vàrem poder assistir a una intensa reunió de les taules de neteja i seguretat.
Algun dels assistents varen posar de manifest que la comunicació amb l’Ajuntament falla de vegades quan no emeten resposta a les comunicacions que els envia la ciutadania. Com a resposta, el regidor de Sostenibilitat va demanar que les incidències es comuniquin formalment a l’Associació de Veïns, a la Bústia d’Avisos o a la policia, segons sigui el cas.

 28.10.2017 – Pla de conscienciació als propietaris de gossos

L’Ajuntament de Girona, amb la intenció de conscienciar la població de Girona en la necessitat de tenir cura dels animals de companyia amb responsabilitat i civisme, ha publicat una sèrie de mesures que podeu trobar al web de l’Ajuntament.

Leave a Reply