Portada

Vegeu a les xarxes com va anar la nostra Festa Major. Gràcies a tots els veïns pel vostre suport!

INSTAGRAM

TWITTER

Web actualitzat el dia

5 de juliol de 2023

Al nostre web hi tenim diverses seccions que us poden interessar, com per exemple:

El dia 11 de gener ens hem reunit al Centre Cívic Pla de Palau uns 25 socis en Assemblea general ordinària per passar comptes de l’exercici 2022 i per elegir una nova Junta Directiva. Vegeu dues imatges de la reunió.

Part de la nova Junta Directiva

Leave a Reply