Exposició gimcana fotogràfica – 31 d’octubre de 2020

EL NOSTRE VEREDICTE PER RIUS:

1er Onyar: 20 punts (130 punts interns)
2on Galligants: 15 punts (60 punts interns)
3er Güell:10 punts (55 punts interns)
4rt Ter: 5 punts (0 punts interns)

EL NOSTRE VEREDICTE PER PARTICIPANTS:

Per participants
Miquel Duran: 40 punts
Marta Barragàn:40 punts
Marc Sabrià: 40 punts
Mireia Clemente: 25 punts
Nuria Gras: 25 punts
Bernat Grau:20 punts
Teresa Moré: 15 punts
Berta Sabrià: 15 punts
Ramon Grau: 15 punts
Laia Martín: 10 punts

EL NOSTRE VEREDICTE PER CATEGORIES:

Blau
1er.- Mireia Clemente
2on.- Marc Sabrià
3er.- Miquel Duran
4rt.- Marta Barragán

Vermell
1er.- Marta Barragán
2on.- Teresa Moré
3er.- Marc Sabrià
4rt.- Mireia Clemente

Groc
1er.- Bernat Grau
2on.- Berta Sabrià
3er.- Laia Martín
4rt.- Marc Sabrià

Verd
1er.- Núria Gras
2on.- Marta Barragán
3er.- Miquel Duran

Blanc i negre
1er.- Miquel Duran
2on.- Ramon Grau
3er.- Marc Sabrià
4rt .- Núria Gras

 

LES FOTOS