Molèsties per l'activitat a les naus del carrer Saragossa 13 i 14

Aquí podreu seguir, començant per les notícies més recents, tot allò que s’esdevingui en el tema de la indústria no autoritzada que funcionava al carrer Saragossa, 13 i 14.

11 de març de 2019

Resum de la reunió amb els regidors d’Urbanisme i de barri i amb tècnics del Servei de Patrimoni de l’Ajuntament de Girona

Per part del regidor d’Urbanisme s’informa que s’ha incoat un expedient sancionador a l’empresa que desenvolupa la seva activitat a les dites naus: DGlobal projects, i que com a mesura cautelar el dia 12 de març, al matí, es clausurarà i precintarà (*).

L’empresa s’enfronta a una possible sanció greu per haver dut a terme una activitat industrial química sense llicència.

L’Ajuntament informa que els propietaris han informat que llogaran una nau industrial fora del casc urbà i s’hi traslladaran.

Sobre el tema moviment d’uralita en el pati interior, es queda que una vegada acabat l’expedient sancionador, es denunciarà la seva manipulació i es demanarà la revisió per part de l’Ajuntament als efectes de requerir al propietari per a la seva regularització.

L’Ajuntament es compromet a comunicar a l’Associació el resultat de l’expedient sancionador.

(*)Avui, 12 de març, la policial informa a l’Associació que la policia municipal i els tècnics d’activitats de l’Ajuntament, a volts del migdia, han precintat la nau del carrer Saragossa núm. 14, i una part de la nau del carrer Saragossa núm.13 que incomplia la normativa, i que des de la Policia es farà el seguiment.

Cal que estiguis registrat per fer un comentari